Opis projekta U korak s vremenom

Cilj projekta je olakšati socijalno uključivanje ljudi nakon što odsluže svoje kazne, pružajući im mogućnost da se kroz neformalno obrazovanje steknu znanja, vještine i kompetencije koje će im pomoći u unapređenju kvalitete života. Ovim projektom želimo promovirati ideju da svaka osoba, bez obzira na svoju prošlost, zaslužuje drugu šansu i mogućnost da se ponovno integrira u društvo.

Neformalno obrazovanje predstavlja ključan alat za razvoj pojedinaca nakon što napuste zatvor. Kroz različite programe i aktivnosti, nudimo im prilike da nauče nove vještine poput komunikacije, timskog rada, rješavanja problema i samopouzdanja. Ovo je važno kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu rada te kako bi im se omogućilo da pronađu stabilno zaposlenje i budućnost izvan zidova zatvora.

Osim toga, kroz ove programe osiguravamo podršku i resurse za rehabilitaciju i resocijalizaciju bivših zatvorenika. Stručnjaci iz različitih područja prate njihov napredak i pružaju im individualiziranu podršku kako bi se suočili s izazovima koji se javljaju u procesu reintegracije. Naš cilj je da svaki bivši zatvorenik ima priliku postići uspjeh, izgraditi bolju budućnost i pridonijeti društvu na pozitivan način.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. povećati dostupnost svrsishodnog provođenja vremena u kaznenim tijelu i odgojnom zavodu,
 2. povećati mogućnosti za stjecanje informatičke kompetencija,
 3. poticanje socijalne i građanske kompetencije, te
 4. poticanju kreativnosti, stvaralaštva i poduzetničkih vještina te zdravih stilova života.

Projekt „U korak s vremenom“ provodit će se u 5 kaznionice i 1 odgojnom zavodu i to u:

 1. Odgojni zavod u Požegi
 2. Kaznionica u Požegi
 3. Kaznionica u Turopolju
 4. Kaznionica u Lipovici-Popovači
 5. Kaznionica u Glini
 6. Kaznionica u Lepoglavi

Mjerljivi  rezultati  projekta

Poboljšana kvaliteta života zatvorenika i drugih: povećana dostupnost provođenja slobodnog vremena, povećana dostupnost za proširivanje informatičkih kompetencija, potaknuta socijalna i građanska kompetencija, te potaknuta kreativnost, stvaralaštvo, poduzetničke vještine i odabir buduće profesionalne orijentacije.

Pokazatelji ostvarenih rezultata/konkretne promjene:

 • radionice su provedene u 5 kaznionica i 1 odgojnom zavodu,
 • na radionicama je sudjelovalo 210 zatvorenika,
 • na radionicama je sudjelovalo 21 zatvorska djelatnika,
 • provedena su 4 ciklusa radionica
  • „Popravak, osposobljavanje i održavanje PC“ (28 školskih sati po ciklusu),
  • „Sunčeva energija u funkciji zdravog života“ (28 školskih sati po ciklusu),
  • „Moj proračun“ (14 školskih sati po ciklusu) i
  • „Moja budućnost“ (14 školskih sati po ciklusu),
 • ukupan broj radionica je 448.

Projekt sufinancira Republika Hrvatska Ministarstvo pravosuđa i uprave
Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost udruge Otvorene računalne radionice “Svi smo protiv” i ne odražava nužno stajalište Ministarstva pravosuđa i uprave.