Projekti

Nauči za budućnost

Cilj projekta “Nauči za budućnost” je pridonijeti povećanju mogućnosti (potencijalno)darovite djece u stjecanju znanja i vještina kako bi se unaprijedila njihova kvaliteta života, ali i kvaliteta života drugih. Projektom se želi povećati dostupnost izvannastavnih školskih aktivnosti učenicima, povećati mogućnosti za stjecanje kompetencija na području informacijskih i komunikacijskih znanosti te povećati mogućnosti za cjeloživotno obrazovanje.

Osnovne aktivnosti koje će se provoditi u projektu su radionice i to radionice Popravak i održavanje računala“ i „Sunčeva energija u funkciji zdravog života. Izravni korisnici projekta su učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, tj.(potencijalno) daroviti učenici i drugi zainteresirani učenici za Popravak i održavanje računala“ i „Sunčeva energija u funkciji zdravog života Srednja škola Topusko i Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko

U projektu će sudjelovati i odgojno obrazovni djelatnici škola. Tijekom provedbe projekta ostvarit će se partnerstvo s Udrugom Mehatronik (dizajn promo materijala, oglašavanje projekta, dizajn i izrada interaktivne skripte). Projekt sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

“Darujmo im prozor u svijet“

Projektom „Darujmo im prozor u svijet“  želi se povećati informatička pismenost djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom tako da im se doniraju računala i pruži edukacija o osnovama upotrebe računala te o Internet zaradi (punoljetnim osobama). Kako bi se navedenoj skupini mogla donirati računala, prethodno će se prikupiti rabljena, otpisana računala koja će popraviti i osposobiti za rad volonteri Udruge.

LEON

Projektom „LEON – logično energično ostvarimo nemoguće“ namjerava se osposobiti osobe s invaliditetom za korištenje računala kako bi oni, koristeći suvremenu tehnologiju, postali akteri u informiranju javnosti i podizanju svijesti o pravima osoba s invaliditetom.

“Financije i tržište (FIT)

Kao partneri uključeni smo u projekt koji vodi Školska knjiga d.d. koji je financiran sredstvima ESF dobivenim na natječaju u sklopu poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III.
Riječ je o projektu s područja financijske pismenosti za cjeloživotno obrazovanje učenika srednjih škola te skupina NEET. U sklopu projekta za korisnike smo organizirali radionice i mrežnu edukaciju. Za potrebe ovog projekta izgrađena je platforma za e-učenje (https://www.akademijaznanja.eu/) i pripremljen je sadržaj. Korisnicima smo omogućili pristup platformi s pomoću tableta kojima je opremljena naša radionica.
Nakon uspješno usvojenog znanja osnovan je Klub za zapošljavanje radi informiranja budućih zainteresiranih korisnika.”

Internet i treća dob

Projektom „Internet i treća dob“ će se unaprijediti kvaliteta života starijih osoba, održavanjem radionica informatičke pismenosti. Navedeno će se postići  na način da će se povećati mogućnost za održavanje i sklapanje socijalnih kontakata starijih osoba te povećati razina dostupnosti informacija starijim osobama u lokalnoj zajednici.

Nauči za budućnost

Cilj projekta “Nauči za budućnost” je pridonijeti povećanju mogućnosti (potencijalno) darovite djece za stjecanje znanja i vještina kako bi se unaprijedila njihova kvaliteta rada i učenja.

Dođi, nauči i dovedi računalo svrsi

Projektom „Dođi, nauči i dovedi računalo svrsi“ će se osposobiti mladi za servisiranje računala, odnosno postići znanje i praksa u popravljanju, nadogradnji i održavanju računala, mladih u dobi od 15-29 godina. S ciljem zadovoljavanja javnih potreba u tehničkoj kulturi, omogućavanja stjecanja i proširenja stečenih znanja iz tehničke kulture, primjenjivih kod popravaka računala.

Klub Novi Zagreb

Projekt „Klub mladih Novi Zagreb“ će okupljati mlade osobe, u dobi od 15 do 30 godina te održavati radionice i aktivnosti namijenjene mladima s ciljem poticanja mladih na: aktivno sudjelovanje u društvu, stjecanje novih znanja i vještina korištenjem suvremene tehnologije te  poticanjem mladih na razne mogućnostima samozapošljavanja.

Znanost spaja ljude

Cilj projekta je stvoriti umreženo djelovanje svih relevantnih dionika u cilju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj i unapređenje STEM područja u smislu jačanja kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva te zajedničkog djelovanja svih dionika u oblikovanju javnih politika u STEM području.