Vijesti projekta “Pokretni STEM”

„Pokretni STEM“

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ je 30. prosinca 2021. u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu svečano potpisala ugovor o provedbu projekta…

Više

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost udruge Otvorene računalne radionice “Svi smo protiv”

i ne odražava  nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.