Opis projekta Pokretni STEM

Udruga „Svi smo protiv“ prepoznala je nedostatak adekvatnih programa za djecu i mlade u STEM područjima te će u suradnji s 2 OCD-a „Klub mladih tehničara „Dankovec“ i „Udrugom za popularizaciju tehničke kulture „Mehatronik“ i 1 visoko-obrazovnom institucijom „Sveučilište Sjever“ provesti 5 specijaliziranih programa koji će polaznicima pružili stjecanje kompetencija u STEM područjima. Kroz 18 mj. održat će se 200 radionica za ciljane skupine (djecu i mlade 13-29 g) koje će obuhvatiti ukupno 300 osoba te će se ojačati vještine 5 izvoditelja radionica i 10 volontera.


Cilj projekta
Provedbom ovog projekta povećat će se kompetencije OCD-ova, ali i smanjiti nesrazmjer u dostupnosti programa između razvijenih i slabije razvijenih područja Hrvatske. Provedba projekta utjecat će na povećanje znanja učenika o STEM-u, kao i na razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike i IKT-a.

  • Ciljevi projekta su:
  • Unapređenje kvalitete OCD-a kroz jačanje vještina za provođenje radionica za djecu i mlade u STEM područjima;
  • Osiguranje stjecanja kompetencija djece i mladih iz STEM područja.

  • Očekivani rezultati projekta
    3 OCD- a unaprijedila vještine za provođenje radionica za djecu i mladih u STEM područjima
    5 izvoditelja i 3 člana projektnog tima kroz putovanja u Dortmund, Berlin, Saschen, Beč, Varšavu i Hannover posjetili sajmove i konferencije koji su u potpunosti usmjereni na STEM područja
    5 izvoditelja prisustvovali trening za trenere u Portu i prikupili vrijedne informacije i iskustva dobre prakse koja će dalje primijeniti u metodama poučavanja

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost udruge Otvorene računalne radionice “Svi smo protiv”

i ne odražava  nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.