Aktivnosti

Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a
Kroz putovanja u Dortmund, Berlin, Saschen, Beč, Varšavu i Hannover na sajmove i konferencije koji su u potpunosti usmjereni na STEM područja i na trening za trenere u Portu izvoditelji i projektni tim prikupit će se vrijedne informacije i iskustva dobre prakse koja će dalje primijeniti u metodama poučavanja

Aktivnosti organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populacije
Osposobljavanjem izvođača članova OCD-ova i volontera za izvođenje radionica će ih osposobiti s novim znanjima i vještinama iz područja multimedije i mehatronike za rad s polaznicima. I opremanjem prostora za trajni postav i provođenje radionica poboljšava se kvaliteta izvođenja u pogledu materijalnih uvjeta. Prostor će u potpunosti biti opremljen za odvijanje STEM programa.

Teme mentorskih susreta su:

Primjena robotike
3D skeniranje i printanje
Suvremena primjena dronova
Teorija video igara 1
Teorija video igara 2

Razvoj i provedba jednodnevnih događanja na lokalnoj razini sa svrhom podizanja svijesti o važnosti STEM-a i znanstvenim postignućima iz STEM područja
Provođenjem radionica nabavljenom opremom u ruralnim područjima poboljšava se kvaliteta izvođenja u pogledu materijalnih uvjeta.

 1. Skup informatičkih radionica:
  • Radionica informatička pismenost.
  • Financijska i digitalna pismenost
  • Popravak i osposobljavanje računala
 2. Foto i video radionice
  • Radionica digitalnog snimanja i montaže –
  • Kratke radionice animiranog filma-
 3. Drži biljku na životu
 4. Robotika
 5. Multimedija

Razvoj i provedba (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a
Aktivnost je preduvjet za kvalitetno provođenje višednevnih radionica svih 5 programa. Nabavom visokotehnološke opreme unaprijedit će se kvaliteta programa i materijalni uvjeti OCD-a te će se podučavanje temeljiti na ishodima učenja i praktičnom radu.

 1. Skup informatičkih radionica:
  • Radionica informatička pismenost.
  • Financijska i digitalna pismenost
  • Popravak i osposobljavanje računala
 2. Foto i video radionice
  • Radionica digitalnog snimanja i montaže –
  • Kratke radionice animiranog filma-
 3. Drži biljku na životu
 4. Robotika
 5. Multimedija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost udruge Otvorene računalne radionice “Svi smo protiv”

i ne odražava  nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.