Vijesti projekta

“Prozor u svijet”

 • Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

  Radno mjesto

  Mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija:
  Grad Sisak
  Općina Martinska Ves
  Općina Lekenik
  Općina Sunja
  Zagrebačka županija:
  Grad Velika Gorica
  Općina Kravarsko
  Općina Pokupsko
  Općina Orle
  Grad Zagreb


  Broj traženih radnika: 5

  Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

  Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


  Smještaj: Nema smještaja


  Naknada za prijevoz: Bez naknade/djelomično


  Natječaj vrijedi od: 13.10.2022.


  Natječaj vrijedi do: 21.10.2022.

  Posloprimac

  Razina obrazovanja:
  Osnovna škola niži razredi
  Završena osnovna škola
  Srednja škola 3 godine
  Srednja škola 4 godine


  Radno iskustvo: Nije važno


  Ostale informacije: Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

  Udruga OTVORENA RAČUNALNA RADIONICA “SVI SMO PROTIV” kroz program Zaželi – program zapošljavanja žena faza III projektom naziva Podrškom do sreće UP.02.1.1.16 zapošljava 30 osoba na mjestu Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama na područjima:

  Sisačko-moslavačka županija:
  Grad Sisak
  Općina Martinska Ves
  Općina Lekenik
  Općina Sunja
  Zagrebačka županija:
  Grad Velika Gorica
  Općina Kravarsko
  Općina Pokupsko
  Općina Orle
  Grad Zagreb

  Cilj projekta je zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest korisnika.

  Prijaviti se mogu isključivo osobe sa najviše završenom srednjom školom, koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a. Prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada koje uz svaku kategoriju dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:
  Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
  Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
  Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
  Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
  Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
  Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
  Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
  Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
  Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
  Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
  Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

  Prijava mora sadržavati:

  • vlastoručno potpisanu zamolbu za posao,
  • životopis,
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku dokaza o završenoj školi (ako dokument nije dostupan potrebna je Izjava)
  • potvrdu HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave oglasa)
  • dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je primjenjivo)

  U zamolbi je potrebno navesti za koje područje rada se kandidatkinja prijavljuje (Sisačko-moslavačka županija: Grad Sisak, Općina Martinska Ves, Općina Lekenik, Općina Sunja, Zagrebačka županija: Grad Velika Gorica, Općina Kravarsko, Općina Pokupsko, Općina Orle) i Grad Zagreb

  Prijave se dostavljaju na jedan od načina:

  • e-mail adresu: orr.svismoprotiv@gmail.com
  • osobno (uz prethodnu najavu) ili poštom na adresu Remetinečka cesta 0079/B, 10000 Zagreb

  Poslodavac

  Poslodavac: OTVORENA RAČUNALNA RADIONICA “SVI SMO PROTIV”


  Kontakt: e-mailom orr.svismoprotiv@gmail.com
  Kontakt telefon: 095 3744667

 • Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

  Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

  Radno mjesto

  Mjesto rada:
  Grad Zagreb
  Osječko-baranjska županija:
  Grad Osijek
  Općina Antunovac
  Općina Čepin
  Općina Erdu
  Općina Ernestinovo
  Općina Šodolovci
  Općina Vladislavci
  Općina Vuka
  Brodsko-posavska županija:
  Grad Slavonski Brod
  Općina Vrpolje
  Općina Brodski Stupnik
  Općina Bukovlje
  Općina Donji Andrijevci
  Općina Garčin
  Općina Gornja Vrba
  Općina Gundinci
  Općina Oprisavci
  Općina Oriovac
  Općina Klakar
  Općina Podcrkavlje
  Općina Bebrina
  Općina Sibinj
  Općina Sikirevci
  Općina Slavonski Šamac
  Općina Velika Kopanica

  Broj traženih radnika: 30

  Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

  Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

  Smještaj: Nema smještaja

  Naknada za prijevoz: djelomično

  Natječaj vrijedi od: 19.9.2022.

  Natječaj vrijedi do: 28.9.2022.

  Posloprimac

  Razina obrazovanja:
  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

  Radno iskustvo: Nije važno

  Ostale informacije: Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

  Udruga PORTUS kroz program Zaželi – program zapošljavanja žena faza III projektom naziva „Ruka pod ruku“ UP.02.1.1.16 zapošljava 30 osoba na mjestu Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama na područjima:

  Grad Zagreb
  Osječko-baranjska županija: Grad Osijek, Općina Antunovac, Općina Čepin, Općina Erdu, Općina Ernestinovo, Općina Šodolovci, Općina Vladislavci i Općina Vuka
  Brodsko-posavska županija: Grad Slavonski Brod, Općina Vrpolje, Općina Brodski Stupnik, Općina Bukovlje, Općina Donji Andrijevci, Općina Garčin, Općina Gornja Vrba, Općina Gundinci, Općina Oprisavci, Općina Oriovac, Općina Klakar, Općina Podcrkavlje, Općina Bebrina, Općina Sibinj, Općina Sikirevci, Općina Slavonski Šamac i Općina Velika Kopanica .____________________________

  Cilj projekta je zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest korisnika.

  • Prijaviti se mogu isključivo osobe s najviše završenom srednjom školom, koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a. Prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada koje uz svaku kategoriju dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:
  • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
  • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
  • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
  • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
  • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
  • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
  • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
  • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
  • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
  • Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
  • Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

  Prijava mora sadržavati:

  • zamolbu za posao,
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku dokaza o završenoj školi (ako dokument nije dostupan potrebna je Izjava)
  • potvrdu HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave oglasa)
  • dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je primjenjivo)

  U zamolbi je potrebno navesti za koje područje rada se kandidatkinja prijavljuje ukoliko je različito od podataka na osobnoj iskaznici.

  Prijave se dostavljaju na jedan od načina:

  • poštom na adresu Jazvenička ulica 15, 10000 Zagreb
  • osobno (uz prethodnu najavu) ili

  Poslodavac

  Poslodavac: UDRUGA PORTUS
  Kontakt: portus.udruga@gmail.com
  Kontakt telefon: 091 517 2945

 • Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

  Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

  Radno mjesto

  Mjesto rada:
  Bjelovarsko-bilogorska županija
  Grad Bjelovar
  Općina Kapela
  Grad Zagreb
  Brodsko-posavska županija
  Grad Nova Gradiška
  Općina Cernik
  Općina Staro Petrovo Selo
  Općina Stara Gradiška
  Općina Vrbje
  Općina Dragalić
  Općina Davor
  Općina Gornji Bogićevci
  Općina Okučani
  Općina Rešetari
  Broj traženih radnika: 30

  Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

  Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

  Smještaj: Nema smještaja

  Naknada za prijevoz: djelomično

  Natječaj vrijedi od: 17.8.2022.

  Natječaj vrijedi do: 6.9.2022.

  Posloprimac

  Razina obrazovanja:
  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

  Radno iskustvo: Nije važno

  Ostale informacije: Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

  Udruga budi dobar kroz program Zaželi – program zapošljavanja žena faza III projektom naziva „Bolji život“ UP.02.1.1.16 zapošljava 30 osoba na mjestu Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama na područjima:

  Bjelovarsko-bilogorska županija: Grad Bjelovar i Općina Kapela
  Grad Zagreb
  Brodsko-posavska županija: Grad Nova Gradiška, Općina Cernik, Općina Staro Petrovo Selo, Općina Stara Gradiška, Općina Vrbje, Općina Dragalić, Općina Davor, Općina Gornji Bogićevci, Općina Okučani i Općina Rešetari.

  Cilj projekta je zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest korisnika.

  • Prijaviti se mogu isključivo osobe s najviše završenom srednjom školom, koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a. Prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada koje uz svaku kategoriju dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:
  • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
  • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
  • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
  • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
  • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
  • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
  • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
  • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
  • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
  • Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
  • Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

  Prijava mora sadržavati:

  • vlastoručno potpisanu zamolbu za posao,
  • životopis,
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku dokaza o završenoj školi (ako dokument nije dostupan potrebna je Izjava)
  • potvrdu HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave oglasa)
  • dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je primjenjivo)

  U zamolbi je potrebno navesti za koje područje rada se kandidatkinja prijavljuje.

  Prijave se dostavljaju na jedan od načina:

  • e-mail adresu: bd.budidobar@gmail.com
  • osobno (uz prethodnu najavu) ili poštom na adresu Ilica 246A, 10000 Zagreb

  Poslodavac

  Poslodavac: UDRUGA BUDI DOBAR ZA RAZVOJ I POPULARIZACIJU KLJUCNIH AKTIVNOSTI DRUŠTVA
  Kontakt: bd.budidobar@gmail.com
  Kontakt telefon: 095 909 0746

 • Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim
  osobama

  Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

  Radno mjesto

  Mjesto rada: Zadarska županija:
  Grad Zadar
  Grad Obrovacv
  Općina Bibinje
  Općina Galovac
  Općina Gračac
  Općina Jasenice
  Općina Kali
  Općina Kolan
  Općina Kukljica
  Općina Lišane Ostrovičke
  Općina Novigrad
  Općina Pakoštane
  Općina Pašman
  Općina Polača
  Općina Poličnik
  Općina Posedarje
  Općina Ražanac
  Općina Sali
  Općina Stankovci
  Općina Starigrad
  Općina Sukošan
  Općina Sveti Filip i Jakov
  Općina Škabrnja
  Općina Tkon
  Općina Vir
  Općina Vrsi
  Općina Zemunik Donji
  Općina Privlaka
  Općina Povljana
  Općina Preko
  Osječko-baranjska županija:
  Grad Osijek
  Općina Antunovac
  Općina Čepin
  Općina Erdu
  Općina Ernestinovo
  Općina Šodolovci
  Općina Vladislavci
  Općina Vuka
  Karlovačka županija:
  Grad Ogulin
  Općina Tounj
  Općina Josipdol
  Općina Plaški
  Općina Saborsko
  Broj traženih radnika: 30

  Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

  Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

  Smještaj: Nema smještaja

  Naknada za prijevoz: djelomično

  Natječaj vrijedi od: 17.8.2022.

  Natječaj vrijedi do: 6.9.2022.

  Posloprimac

  Razina obrazovanja:
  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

  Radno iskustvo: Nije važno

  Ostale informacije: Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

  Udruga ASERTIVNO DJELOVANJE kroz program Zaželi – program zapošljavanja žena faza III projektom naziva „Briga o ranjivoj skupini“ UP.02.1.1.16 zapošljava 30 osoba na mjestu Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama na područjima:

  Zadarska županija:
  Grad Zadar
  Grad Obrovacv
  Općina Bibinje
  Općina Galovac
  Općina Gračac
  Općina Jasenice
  Općina Kali
  Općina Kolan
  Općina Kukljica
  Općina Lišane Ostrovičke
  Općina Novigrad
  Općina Pakoštane
  Općina Pašman
  Općina Polača
  Općina Poličnik
  Općina Posedarje
  Općina Ražanac
  Općina Sali
  Općina Stankovci
  Općina Starigrad
  Općina Sukošan
  Općina Sveti Filip i Jakov
  Općina Škabrnja
  Općina Tkon
  Općina Vir
  Općina Vrsi
  Općina Zemunik Donji
  Općina Privlaka
  Općina Povljana
  Općina Preko
  Osječko-baranjska županija:
  Grad Osijek
  Općina Antunovac
  Općina Čepin
  Općina Erdu
  Općina Ernestinovo
  Općina Šodolovci
  Općina Vladislavci
  Općina Vuka
  Karlovačka županija:
  Grad Ogulin
  Općina Tounj
  Općina Josipdol
  Općina Plaški
  Općina Saborsko

  Cilj projekta je zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest korisnika.

  • Prijaviti se mogu isključivo osobe s najviše završenom srednjom školom, koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a. Prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada koje uz svaku kategoriju dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:
  • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
  • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
  • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
  • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
  • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
  • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
  • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
  • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
  • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
  • Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
  • Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

  Prijava mora sadržavati:

  • vlastoručno potpisanu zamolbu za posao,
  • životopis,
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku dokaza o završenoj školi (ako dokument nije dostupan potrebna je Izjava)
  • potvrdu HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave oglasa)
  • dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je primjenjivo)

  U zamolbi je potrebno navesti za koje područje rada se kandidatkinja prijavljuje.

  Prijave se dostavljaju na jedan od načina:

  • e-mail adresu: asertivnodjelovanje@yahoo.com
  • osobno (uz prethodnu najavu) ili poštom na adresu Ilica 246A, 10000 Zagreb

  Poslodavac

  Poslodavac: UDRUGA ASERTIVNO DJELOVANJE ZA RAZVOJ I POPULARIZACIJU KLJUČNIH AKTIVNOSTI DRUŠTVA
  Kontakt: asertivnodjelovanje@yahoo.com
  Kontakt telefon: 095 9090 746

 • Studijsko putovanje

  Dana 19.04.2022. iz Zagreba smo krenuli u Beograd sa zadatkom studijsko putovanje kroz projekt „Prozor u svijet“ kodni broj UP.02.2.2.06.0085.
  20.04.2022. u 16:00h sastali smo se s Udrugom za mlade i studente sa invaliditetom Beograd (Udruženje za mlade i studente sa invaliditetom). Nakon uvodne riječi voditelja projekta gosp. Mladena Plazibata i predstavljanje aktivnosti udruge ORR „Svi smo protiv“ i uvodne riječi gosp. Ivan Miletić koji je također predstavio rad svoje Udruge, započeli smo razmjenu iskustava u radu s osobama s invaliditetom. Udruga je osnovana s ciljem mogućnosti izjednačavanja mladih i studenata s invaliditetom. Naglasak je stavit na obrazovanje studenata s invaliditetom i kako pružaju podršku studentima da se upišu na fakultet, koja su njihova prava, koji fakulteti imaju pristupačnost. Također su preko IPA fondova zaposlili tri osobe koje su pružale osobnu asistenciju studentima s invaliditetom. Najzanimljiviji projekat je “Aplikacijom do diplome” uz pomoć čega su izradili aplikaciju za pametne telefone kako bi sve potrebne informacije koje se odnose na obrazovanje nalazile na jednom mjestu. Članovi Udruge i korisnici usluga su podijelili svoja iskustva i koje su im bile prednosti kroz aplikaciju.
  21.4.2022. u 15:00h sastali smo se s Udrugom osoba s invaliditetom Beograd (Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd). Nakon uvodne riječi voditelja projekta gosp. Mladena Plazibata i predstavljanje aktivnosti udruge ORR „Svi smo protiv“ i uvodne riječi gđa. Gordana Pušara koja je također predstavila rad svoje Udruge, započeli smo razmjenu iskustava u radu s osobama s invaliditetom. Kako je Udruga osnovana s ciljem socijalne i zdravstvene zaštite, pravne sigurnosti u radu i zapošljavanja osoba s invaliditetom na sastanku naglasak je stavit na zapošljavanje osoba s invaliditetom. Gđa Gordana Pušara je istaknula kolika je važnost zapošljavanja osoba s invaliditetom i koliko to utječe na njihovo zdravlje, samopouzdanje, a isto tako ih čini ekonomski neovisnima o obitelji ili državi te ne stavlja u rizik od siromaštva i socijalne isključenosti. Osim što preko javnih radova i sami zapošljavaju osobe s invaliditetom predstavila je i radionice diskriminacije i tribine pod nazivom „diskriminacija NE, zapošljavanje DA“, psihološke radionice podrške osobama s invaliditetom i sl. aktivnosti u kojima se bore kako bi osobe s invaliditetom bile zaposlene i tražile posao.
  22.4.2022. u 09:00h sastali smo se s Sportski klub “Singidunum”. Nakon uvodne riječi voditelja projekta gosp. Mladena Plazibata i predstavljanje aktivnosti udruge ORR „Svi smo protiv“ i uvodne riječi gđa. Anđelka Branković koja je također predstavila rad svoje Udruge, započeli smo razmjenu iskustava u radu s osobama s invaliditetom. Gđa. Anđelka Branković također je predstavila važnost sportskih aktivnost za osobe s invaliditetom, ali se složila i s time da sport nije trajno rješenje za njihov život. Kao prvo sport prije svega ima svrhu osnaživanja. Kroz sport se pojedinci uče preuzimanju kontrole nad svojim životom i stječu sposobnost poduzeti neke akcije da se stvari s kojima su nezadovoljni promijene. Nadalje, sport je izrazito važan za formiranje identiteta. Sportaše s invaliditetom se sve češće gleda prvo kao sportaše, a tek onda kao osobe s invaliditetom. Također, organizirana fizička aktivnost unutar sportskih klubova i zajednica ima veći efekt na mentalno zdravlje i socijalnu inkluziju pojedinca od same aktivnosti. Naime, sudjelovanje u grupnoj fizičkoj aktivnosti potiče socijalizaciju što je važna komponenta razvoja identiteta. Nastavno na svoje objašnjenje o sportu dodala je i važnost korištenja novih tehnologija, odnosno računala, jer smatra da ima veliku ulogu u ostvarenju socijalnog života osoba s invaliditetom u smislu vremena, kvalitete rada i života i slično, što se može u određenoj mjeri riješiti primjenom ICT ili neke druge tehnologije. Korisnici Udruge su predstavili svoja postignuća u sportu i koliko im je sport pomogao u životu, ali su pokazali i oduševljenje za rad na računalu i mogućnost zapošljavanja.

 • Završna svečanost

  „Prozor u svijet“ naziv je projekta kojeg financira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda pod brojem UP.02.2.2.06.0085. Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici FAZA 1.
  Provoditelj projekta je Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“, partner u provedbi projekta je Udruga za popularizaciju tehničke kulture „Mehatronik“ uz nadzor Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Projekt se provodi u šest županija.
  Zbog pandemije Covid-19 informatičko opismenjavanje započeli smo u gradu Zagrebu s članovima udruge „Svijet tišine“, koja okuplja osobe oštećenog sluha i govora. Sa obrazovanjem smo započeli 12. listopada 2020. Voditelj projekta je Mladen Plazibat, koordinatorica radionica Jovanka Grahovac, prevoditeljica znakovnog govora Marina Cimerman, izvoditelj prvog dijela je prof. Franjo Pavlović, a drugog dijela prof. Andreja Štancl. Edukacija je završila 28.travnja 2021. uz velike poteškoće i napore svih sudionika u provedbi ovog projekta, što zbog Covid-19, što zbog komplicirane tehničke realizacije on-line nastave. Naime, polaznici su na svojim ekranima istodobno morali pratiti predavača i prevoditeljicu, te razumjeti i shvatiti što im je činiti, a što nije bilo uvijek lako, no uz višekratno ponavljanje i upornost, radionice su u cijelosti uspješno provedene.
  Svi polaznici koji su uspješno završili informatičko opismenjavanje dobili su potvrde o završetku ovog tečaja, zbog čega je valjalo organizirati završnu svečanost s podjelom potvrdi, kako je i ranije bilo predviđeno. Zbog zabrane okupljanja većeg broja sudionika završna svečanost odgađana je sve do 9. srpnja 2021. kada smo se okupili u našoj dvorani u Remetinečkoj 77a. Okupilo nas se poprilično, 21 polaznik i organizatori iz triju Udruga. Zaista lijepo druženje započelo je u 18 sati i potrajalo je do 20 sati, kad smo se najviše zbog velike vrućine odlučili ranije razići. Svi sudionici završne svečanosti bili su zadovoljni količinom i izborom ukusne hrane i osvježavajućih napitaka, ali su se ipak najviše razveselili pisanoj potvrdi svojeg novostečenog znanja koje su im podijelili njihovi profesori.

 • Utrka sa vremenom i nedaćama

  Dvije županije odjednom! Mi to možemo, zaključili smo na sastanku projektnog tima „Prozor u svijet“ kojeg financira Europski socijalni fond. „Uhvatio“ sam se mobitela i počeo nazivati, krenuo sam od Zavoda za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije sa višekratno izgovorenom zamolbom. Trebaju nam nezaposlene osobe s invaliditetom željne informatičkog opismenjavanja rekao sam Željki Petrić predstavnici Regionalnog Zavoda za zapošljavanje. Obratio sam se i gospođi Danijeli Šaka predsjednici Društva oboljelih od multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije, a po preporuci izvršne direktorice Saveza društava multiple skleroze Hrvatske gospođe Dijane Roginić.

  Broj zainteresiranih je svakodnevno varirao od 7, 8 osoba do 20 ili 24. Potrebe na terenu su bile raznovrsne, polaznik od opreme nema ništa ili treba samo kameru i mikrofon sa slušalicama. Gotovo istovjetan put prolazimo sa Požeško slavonskom županijom,  odlično surađujemo s gđom. Kristinom Majstorović iz Regionalnog Zavoda za zapošljavanje. Suradnike smo potražili i u Županijskom društvu za osobe s multipla sklerozom. Tu započinjemo s uspješnom suradnjom s gđom. Karmelom Bišćan i  gđom. Natašom Manoić, broj prijava zainteresiranih polaznika varira opet u rasponu od 5 do 26. Stanje s opremom prijavljenih je još siromašnije. Na sjednici projektnog tima donosimo odluku o posudbi naših računala polaznicima uz obavezu povratka istih po završetku obrazovanja. Organiziramo trodnevno putovanje i obilazak svih prijavljenih korisnika u obje županije. Stanje i ukupno ozračje čini se teže i gore od ostatka zemlje, osim Covida 19, tu su i posljedice potresa, a sada je Požegu još pogodila i poplava,  pa je obrazovanje na začelju prioriteta. Unatoč svemu, sigurni smo da ćemo i u ove dvije županije edukacije uspješno privesti do kraja.

 • Novi polaznici

  Ne čekajući, započeli smo rad s grupom polaznika iz Zagrebačke županije. To je potpuno novo iskustvo, raštrkanoj grupi u gotovo devet gradova te županije pogoduje rad na daljinu. Bilo bi ih teško skupiti u jedan prostor, različiti invaliditeti i različito pred znanje malo je otežalo usklađivanje, ali uspijevamo. Uz podršku HZZ i Udruga često putujemo, darujemo i popravljamo računala. Mnoge poteškoće rješavamo u hodu, na putovanjima u direktnom kontaktu s polaznicima, na žalost dosta toga nije predviđeno Projektom. Stječemo nova iskustva i prilaze nam novi volonteri željniji znanja. Ponekad da bi obišli sve zainteresirane polaznike provedemo i po 12-13 sati u automobilu i odvozimo više od 300 km.
  Prikupljanje novih polaznika iz drugih županija, Sisačko-moslavačka je u problemima zbog potresa, pandemije i iseljavanja. Nemoguća misija, aktiviramo sve resurse u Požeško-slavonskoj županiji i uspijevamo, ali nastavljamo i sa Sisačko-moslavačkom. Izgleda da je teže u moslavačkom dijelu ili je inertnost i nezainteresiranost kod njih velika. Iskustvo nas je naučilo da nema čekanja, idemo prema Osječko-baranjskoj županiji što prije, nikad se ne zna tko nas tamo čeka.
  Programski tim je stanom kontaktu, bilježimo sve događaje, promjene i nadogradnju. Provedba ovog projekta donosi nam nova velika iskustva koja ćemo sigurno moći koristiti, prije svega kod pisanja novih projekata ali i u samoj provedbi.

 • Informatika na dlanu kroz Projekt „Prozor u svijet“

  ESF financira mi provodimo vi dobijete, Javi te se na e-mail orr.svismoprotiv@gmail.com

  Ako ste stariji od 18 i mlađi od 50, a osoba ste s invaliditetom poklanjamo vam 266 sati informatičke pismenosti on-line, uz upute kako zaraditi na internetu. Raditi se može iz svoje sobe uz Internet i računalo za svoje potrebe zaraditi se može.

 • Korak naprijed

  U provođenju projekta „Prozor u svijet“ dvadeset godišnje iskustvo puno nam je pomoglo, no samo iskustvo nije dovoljno. Stara poslovica kaže “svako vrijeme nosi svoje breme“. Prva grupa polaznika polako ali sigurno završava svoje početno putovanje kroz svijet digitalne tehnologije. Problemi na putu uspjeha, usuglašavanje projektnog tima i zainteresiranih polaznika iz udruge gluhih i slabočujućih osoba „Svijet tišine“, kao i testiranje i prilagodba tehnike. Odužilo se i zbog osebujnog rada s osoba oštećenog sluha. Izvoditelj, prevoditelj, volonteri i polaznici- krenuli smo grupno u jednoj prostoriji. Uspjeli smo proći osnovnu pripremu za praćenje nastave na daljinu, pandemija nas je požurila i nastava na daljinu morala je početi odmah bez provjere naučenog. Kada smo prešli na drugu fazu bilo je već mnogo lakše i brže, 266 sati naobrazbe se odužilo, no rezultati su zadovoljavajući.

 • Učenje na daljinu s gluhim osobama

  Zbog progresivnog širenja korona virusa 27.10.2020. radionice se počinju odvijati putem aplikacije Teamviewer. Užasno je teško na daljinu provoditi tehničke pojmove znakovnim pismom za gluhe osobe. Ovaj način predavanja na daljinu je težak za gluhe jer je gotovo nemoguće čitati s usana i tako nadoknaditi manjkavosti u znakovnom govoru. Mislim da smo među prvima koji su započeli edukaciju na takav način s gluhim osobama. Da ne govorimo o velikim oscilacijama u Internet prometu, kad se jako osjeća sudar ili spoj optike i bakra ili žičanog i bežičnog spajanja.


Isključenje odgovornosti: Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Otvorene računalne radionice “Svi smo protiv.“