Projekt: Prozor u svijet

Opis projekta

Kroz provedbu projekta Udruga otvorena računalna radionica “SVI SMO PROTIV” u suradnji s partnerom, Udruga za popularizaciju tehničke kulture “MEHATRONIK, promiče i unapređuje korištenje različitih tehnika vezanih uz upotrebu računala, a sve u cilju, socijalne inkluzije osoba s invaliditetom te razvoja i unapređenja kvalitete njihova življenja.

CILJ projekta je informatička edukacija usmjerena na odrasle osobe s invaliditetom, podizanje razine osobne i profesionalne informatičke osposobljenosti i samostalnosti u cilju uklanjanja socijalne isključenost, kako bi postali kvalitetnim članovima društva u sustavu obrazovanja i zapošljavanja. Osim na odrasle osobe s invaliditetom program je usmjeren i na članove njihove obitelji kojima se omogućuju usluge osvješćivanja, savjetovanja vezane za važnost informatičke asistencije. Provodi se i program osnaživanja kapaciteta stručnjaka koji rade s odraslim osobama s invaliditetom.

Ciljevi projekta

Profesionalnim pristupom stručnih osoba uspostaviti informatičku pismenost osoba s invaliditetom. Omogućiti jačanje kompetencija i stručnih vještina (komunikacijske vještine, računalno opismenjivanje) omogućiti im da primjerenim metodičkim postupcima uz vodstvo mentora razvijaju svoje sklonosti i interese, stječu znanje i vještine te da se otklanjaju teškoće socijalne adaptacije, usvajaju socijalne vještine, prepoznaju i usvajaju stavovi i osjećaji drugih.

Osobe s invaliditetom djelomično ili potpuno ovise o pomoći drugih osoba, najčešće članova obitelji. Kako bi pomoć bila sveprisutna, članovima obitelji se pomaže putem edukacija i radionica u iznalaženje mogućnosti prilagodbe i provedbe informatičke pismenosti. Članovi obitelji se uče kako olakšati osobama s invaliditetom u samostalnosti te ih osposobiti kao ravnopravne članove društva.

Obrazovno podržati stručan tim i osigurati opremu koja će postići razinu znanja za što bolju kompetenciju u prijenosu znanja i integraciju ciljne skupine u društvo.

Očekivani rezultati projekta
  • 60 odraslih osoba s invaliditetom (od navršenih 18 i više godina) je informatički pismeno i razvilo je komunikacijske vještine
  • 12 članova obitelji/udomiteljske obitelji odraslih osoba s invaliditetom je ojačalo vještine u iznalaženje mogućnosti prilagodbe i provedbe informatičke pismenosti.
  • 10 stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljnih skupina je razvilo vještinu u prijenosu znanja i integraciju ciljne skupine u društvo

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

  • Ukupna vrijednost projekta i količina koja sufinancira EU (u HRK) 1.455.750,00 kn, u 100% financiranja iz sredstava ESF-a
  • Razdoblje provedbe projekta Od 04.06.2020. do 4.06.2022.
Kontakt osoba

Mladen Plazibat

Tel: +385 1659459

Mob: +385 915071011

Email:

orr@inet.hr

orr.svismoprotiv@gmail.com

Isključenje odgovornosti:

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Otvorene računalne radionice “Svi smo protiv.“