NATJEČAJ

Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

Radno mjesto

 • Mjesto rada:
  • Sisačko-moslavačka županija:
   • Grad Sisak
   • Općina Martinska Ves
   • Općina Lekenik
   • Općina Sunja
  • Zagrebačka županija:
   • Grad Velika Gorica
   • Općina Kravarsko
   • Općina Pokupsko
   • Općina Orle
  • Grad Zagreb

Broj traženih radnika: 30

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade/djelomično

Natječaj vrijedi od: 17.8.2022.

Natječaj vrijedi do: 26.8.2022.

Posloprimac

 • Razina obrazovanja:
  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Udruga OTVORENA RAČUNALNA RADIONICA “SVI SMO PROTIV” kroz program Zaželi – program zapošljavanja žena faza III projektom naziva Podrškom do sreće UP.02.1.1.16 zapošljava 30 osoba na mjestu Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama na područjima:

 • Sisačko-moslavačka županija:
  • Grad Sisak
  • Općina Martinska Ves
  • Općina Lekenik
  • Općina Sunja
 • Zagrebačka županija:
  • Grad Velika Gorica
  • Općina Kravarsko
  • Općina Pokupsko
  • Općina Orle
 • Grad Zagreb

Cilj projekta je zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest korisnika.

Prijaviti se mogu isključivo osobe sa najviše završenom srednjom školom, koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a. Prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada koje uz svaku kategoriju dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:

 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
 • Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Prijava mora sadržavati:

 1. vlastoručno potpisanu zamolbu za posao,
 2. životopis,
 3. presliku osobne iskaznice,
 4. presliku dokaza o završenoj školi (ako dokument nije dostupan potrebna je Izjava)
 5. potvrdu HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave oglasa)
 6. dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je primjenjivo)

U zamolbi je potrebno navesti za koje područje rada se kandidatkinja prijavljuje (Sisačko-moslavačka županija: Grad Sisak, Općina Martinska Ves, Općina Lekenik, Općina Sunja, Zagrebačka županija: Grad Velika Gorica, Općina Kravarsko, Općina Pokupsko, Općina Orle) i Grad Zagreb

Prijave se dostavljaju na jedan od načina:

 • e-mail adresu: orr.svismoprotiv@gmail.com
 • osobno (uz prethodnu najavu) ili poštom na adresu Remetinečka cesta 0079/B, 10000 Zagreb

Poslodavac

Poslodavac: OTVORENA RAČUNALNA RADIONICA “SVI SMO PROTIV”

Kontakt: e-mailom orr.svismoprotiv@gmail.com
Kontakt telefon: 095 3744667

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost udruge Otvorene računalne radionice “Svi smo protiv”