Opis projekta

Ovim projektom planira se zaposliti 30 nezaposlenih žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kako bi se potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Specifični ciljevi projekta postižu se u potpunost i odnose se na:

osnaženje i unaprjeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena koje imaju nižu i srednju razinu obrazovanja putem zapošljavanja u lokalnoj zajednici ublažavanje posljedica njihove nezaposlenosti i smanjenje rizika od siromaštva poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost udruge Otvorene računalne radionice “Svi smo protiv”