Aktivnosti

Projektne aktivnosti podrazumijevaju:

  • borbu protiv siromaštva,
  • doprinose smanjenju nezaposlenosti
  • doprinose prevenciji prerane institucionalizacije
  • poboljšavaju kvalitetu života krajnjih korisnika operacije (osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba) pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim sobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici”. Žene se zapošljavaju s ciljem obavljanja poslova: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava i sl. Članovi udruge provode aktivnost praćenja i kontrole rada zaposlenih žena pripadnica ciljane skupine.

promidžbu i vidljivost projekta koja se odnosi na tri uvodne konferencije jer se projekt provodi u tri županije, izrade promidžbenih materijala za uvodnu konferenciju, praćenje aktivnosti projekta objavom na web stranici, te organizacija završne konferencije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost udruge Otvorene računalne radionice “Svi smo protiv”