Aktivnosti U korak s vremenom

Projekt će se provesti u partnerstvu s Udrugom Mehatronika (Zagreb), u Odgojnom zavodu u Požegi (Požega), Kaznionici u Požegi (Požega), Kaznionici u Turopolju (Velika Gorica), Kaznionici u Lipovici-Popovači (Popovača) i Kaznionici u Glini (Glina). U projektu će sudjelovati formirani stručni timovi svake od kaznionica koji će obuhvaćati stručne osobe za rad sa zatvorenicima, a koje će pridonijeti unapređenju kvalitete samih radionica namijenjenih zatvorenicima, koji iskazuju interes za sudjelovanje na radionicama. Projekt obuhvaća 4 radionice i to:

Ciljevi/ishodi učenja su: usvojiti osnovne pojmove iz računalstva, usvojiti osnovne održavanja računala, praktična primjena.

Osnovni ciljevi učenja uključuju razumijevanje osnovnih principa gospodarenja otpadom i važnost korištenja obnovljivih izvora energije.

Ciljevi/ishodi učenja su: usvojiti osnovno znanje, vještine i stavove potrebne za donošenje ispravnih odluka o vlastitom novcu te postići osnovno znanje o Excel programu, formulama te izraditi i pratiti vlastiti budžet.

Ciljevi/ishodi učenja su: pomoći zatvorenicima unaprijediti vlastite strategije aktivnog traženja i prijavljivanja na posao te pojasniti im svrhu i naučiti ih pravila pisanja zamolbe i životopisa.

Projekt sufinancira Republika Hrvatska Ministarstvo pravosuđa i uprave
Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost udruge Otvorene računalne radionice “Svi smo protiv” i ne odražava nužno stajalište Ministarstva pravosuđa i uprave.