O nama

Udruga kao i njezini članovi su protiv:

Da postoje mladi ljudi i djeca kojima roditelji ne mogu osigurati računalo, a da im se ne pokuša pomoći. Da mladi ljudi svoje slobodno vrijeme koriste tražeći svoj identitet u alkoholu, cigareti, drogi ili nasilnom ponašanju. Da mladi s mentalnim poteškoćama imaju osjećaj usamljenosti i depresije jer otežano komuniciraju s društvenom sredinom, u čemu im je računalo od velike  pomoći. Da mlade osobe s invaliditetom i teško pokretne osobe ostaju usamljene u svojim domovima bez da im se pruži mogućnost informatičkog obrazovanja, jer je to za njih često i jedina mogućnost uključenja u komunikaciju sa zajednicom. Da se ne pruži osobama starije životne dobi da izađu iz zatvorenih prostora i da upoznaju komunikaciju putem računala te tako ostanu u svakodnevnom kontaktu s fizički odsutnim prijateljima i obiteljima. Da bacamo računala koja još dugo mogu biti od koristi onima koji si ga ne mogu priuštiti, u zemlji u kojoj je jedva 50% stanovništva djelomično informatički pismeno.

Vizija!

Stvaranje društva jednakih mogućnosti, pristupu i korištenju suvremene tehnologije.

Misija

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ djeluje u cilju promicanja i unapređenja korištenja različitih tehnika vezanih uz upotrebu računala, prvenstveno putem održavanja radionica informatičke pismenosti svim dobnim skupinama. Svrha djelovanja Udruge je prevencija svih oblika ovisnosti, socijalna inkluzija osoba s invaliditetom, razvoja i unapređenja kvalitete života djece, mladih i osoba starije životne dobi.

Ciljevi
  1. Povećanje informatičke pismenosti svih dobnih skupina
  2. Poticanje neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja
  3. Povećanje broja osoba koje posjeduju osobno računalo
  4. Socijalna inkluzija osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina
  5. Unapređenje kvalitete života djece, mladih i osoba starije životne dobi
  6. Borba protiv svih oblika ovisnosti
  7. Izgradnja suradnje i partnerstava s organizacijama civilnog društva
  8. Promicanje volonterstva