Vijesti projekta “Podrškom do sreće”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost udruge Otvorene računalne radionice “Svi smo protiv”