Podjela zasluženih potvrda

U subotu 03.10.2020. organizirana je podjela zasluženih potvrda voditeljima, koordinatorima, izvoditeljima i volonterima. Način provedbe Projekta Prozor u svijet naučili su u 10 radionica kako raditi s osobama s invaliditetom, Mladen Plazibat, Jovanka Grahovac,  Ljiljana Banić, Franjo Pavlović, Andreja Štancl, Silvestar Slivak, Mario Bebek. Lana Banić, Jurica Čiček, Zemira Šečić su dobili potvrde.

Kako prenijeti znanje osobama s invaliditetom

Mnogi od nas u Udruzi susretali smo se radom s osobama s invaliditetom, jedan dio članova nije. Organizirali smo edukaciju za sve koji će raditi na provođenju Projekta „Prozor u svijet“, bez obzira na prethodno iskustvo. U samom početku provedbe suočili smo se s problemom kojeg donosi vrsta invaliditeta a to je svijet gluhih. UdrugaContinue reading “Kako prenijeti znanje osobama s invaliditetom”

Novo vozilo za prijevoz korisnika u sklopu projekta

U sklopu projekta „Prozor u svijet“ Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1 provode se individualne radionice za osobe s invaliditetom, pa je nabavljeno je vozilo radi prijevoza ciljnih skupina do mjesta u kojem se održavaju radionice i programi osvješćivanja roditelja te mogućnosti prijevoza u njihove domove osoba s invaliditetom.

Prozor u svijet

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ je 04.06.2020. godine potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Evropskog socijalnog fonda, kroz poziv „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“ u sklopu projekta „PROZOR U SVIJET“, UP.02.2.2.06.0085. Cilj projekta je informatička edukacija usmjerena na odrasle osobe s invaliditetom, podizanje razine osobne i profesionalne informatičke osposobljenostiContinue reading “Prozor u svijet”