Ciljevi projekta

  • Osnaženje i unaprjeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena koje imaju nižu i srednju razinu obrazovanja putem zapošljavanja u lokalnoj zajednici.
  • Ublažavanje posljedica njihove nezaposlenosti i smanjenje rizika od siromaštva.
  • Poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost udruge Otvorene računalne radionice “Svi smo protiv”