Upisnica u članstvo

Prema Uredbi (EU) 2016/679 Europski parlament i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119/1) Dajem privolu Udruzi Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ da obrađuje moje osobne podatke isključivo za potrebe vlastitog poslovanja tj. podatke koji su nužni za realizaciju ugovora/radnje na moj zahtjev i nužna radi poštovanja zakonskih obveza Udruga.

Prava članstva:

1 Edukacija po izboru
1 Servisiranje računala (trošak dijelova za računala snosite sami)
Dijagnostika računala
Savjeti vezana za računala
Postizanje kompetencija kroz volontiranje

Godišnja članarina

€40,00