Mijenjamo svijet na bolje!

Radionice udruge ORR “Svi smo protiv

Tiskana zahvalnica

"Dobar čovjek"

€5,00

Digitalna zahvalnica

"Dobar čovjek"

€2,00

Podloga za miša

s prečaci na tipkovnici

€15,00

Oglas

Na web i Facebook stranici Udruge

$50.00

Udruga Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ osnovana je za stvaranje društva jednakih mogućnosti, pristupa i korištenja suvremene tehnologije.

Uz pomoć naših volontera, članova Udruge i svih onih koji su do sada pružili potporu osposobili smo i donirali preko 12000 računala raznim ustanovama, osobama s invaliditetom, umirovljenicima, zlostavljanim ženama, djeci iz socijalno ugroženih obitelji i drugima na području cijele države.

Raznim projektima i volontiranjem educirali smo i osposobili preko 6000 osoba treće životne dobi, 2500 mladih, 1550 osoba s invaliditetom korištenju i radu na računalu.

U Republici Hrvatskoj 50% stanovništva je informatički nepismeno, a velika većina njih su umirovljenici. Umirovljenici i osobe s invaliditetom, koji vjerojatno prije nisu imali vremena za informatičko obrazovanje ili toga jednostavno nije bilo u njihovo vrijeme, danas pokazuju veliki interes za rad na računalu, a i svjesni su da je računalo postalo dio svakodnevnice bez kojega se ne može. U nedostatku znanja mnoga računala postaju otpadom. Tako smo primili donacije otpisanih računala od ministarstava, javnih poduzeća, trgovačkih društava, agencija, medijskih kuća, državnih i privatnih poduzeća, malih tvrtki u privatnom vlasništvu i pojedinaca. Otpisana računala, koja su predstavljala “otpad”, obnovljena su i dalje proslijeđena osobama koje si iz financijskih razloga nisu mogle priuštiti osnovno komunikacijsko sredstvo 21. stoljeća. Ovakav slijed događaja potaknuo nas je na stvaranje radionica u okviru kojih ćemo educirati mlade ljude kako stvoriti što manje elektroničkog otpada u vlastitom domu.

Darovati samo računalo nije dovoljno, stoga smo se odlučili na organizaciju i darivanje osnovne obuke. Otvaramo radionice iz računalnih tehnika za osobe s invaliditetom, siromašne, umirovljenike, mlade, te im na taj način pokušavamo poboljšati kvalitetu života. Bez našeg angažmana računala bi završila na otpadu, a svi oni, kojima smo pomogli, ostali bi uskraćeni za informatički prozor u svijet, te za poboljšanje kvalitete i kulture življenja. Usvajanjem novih vještina stvaramo mogućnost da osobe s invaliditetom i sve ostale socijalno ugrožene skupine postanu konkurentni na tržištu rada, te da im se na taj način podigne kvaliteta života.

Udružimo se, pomozite im i vi u ostvarenju snova, budite dobri duh i donirajte za mobilno – edukacijski centar u ruralnim područjima Republike Hrvatske, na način da mi osiguramo prostor i aktivnosti primjerene dobi i potrebama, korisnika radionica, a Vi donirate za nova mobilna računala na kojima bi pružali edukaciju našim korisnicima. Microsoft je donirao Windows 10 za svako novo mobilno računalo.
Mobilno – edukacijski centar će omogućiti jednak pristup u korištenju računala za osobe s invaliditetom, siromašne, umirovljenike, mlade, te razvijanju vještina u korištenju suvremene tehnologije. Kroz mobilno-edukacijski centar će se održavati radionice i aktivnosti prilagođene svakoj dobnoj skupini s ciljem razvijanja kreativnih potencijala i stvaralačkih sposobnosti. Korisnici radionica će se poticati na aktivno sudjelovanje u društvu, stjecanje novih znanja i vještina korištenjem računala.

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima donatora, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o donatorima potrebne za izvršenje transakcije.

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ se obvezuje donirana sredstva trošiti isključivo za rad na ostvarenju ciljeva, a povrat jednom doniranih sredstava nije moguć.

Prema pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj donacije fizičkih osoba ne podliježu oporezivanju. Donacije pravnih osoba porezno su priznati trošak s osnove plaćanja poreza na dobit ako je iznos donacije manji od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini, dok je s Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost propisano da se PDV-a oslobađaju donacije pravnih osoba u novcu.