Aktualne radionice

Sve radionice provodimo za članove Udruge ili putem projekta.

Više informacija o radionicama može te dobiti putem E-mail: orr.svismoprotiv@gmail.com

Trenutno se radionice ne provode zbog novonastale situacije s COVID-19  

OSTANITE ODGOVORNI

Internet i treća dob

Edukacija osoba treće životne dobi o osnovama Windowsa, Androida (pametni telefoni i tableti) i Interneta

Jednaki u mogućnostima
  • Računalna komunikacija – samostalan pristup računalu, telekomunikacijama, društvenim mrežama i sl.
  • Trening pažnje i koncentracije – razvijanje percepcije i fine motorike;
  • Trening logičkog zaključivanja – razvijanje logike, logike i socijalizacije
Klub mladih Novi Zagreb
  • Radionica informatička pismenost
  • Financijska pismenost
  • Popravak i osposobljavanje računala
  • Informiranje o mogućnostima zapošljavanja