Rezultati projekta Nauči za budućnost

Projekt “Nauči za budućnost” uspješno je pridonio povećanju mogućnosti darovite djece u stjecanju znanja i vještina, te unaprijedio njihovu kvalitetu života, ali i kvalitetu života drugih sudionika projekta. Ovaj ambiciozni projekt ostvario je svoje opće ciljeve, a konkretni rezultati i promjene koje su postignute pokazuju njegovu vrijednost i uspješnost. Kroz provedene radionice u Osnovnoj školi Vladimir Nazor Topusko i Srednjoj školi Topusko, postignuti su specifični ciljevi projekta: Povećanje dostupnosti izvannastavnih školskih aktivnosti: Sudjelovanjem učenika u radionicama, projekt je omogućio veću dostupnost izvannastavnih aktivnosti, što pruža više prilika za osobni i profesionalni razvoj. Povećanje mogućnosti za stjecanje kompetencija na području informacijskih i komunikacijskih znanosti: Učenici su imali priliku popraviti računala tijekom radionica Popravak i održavanje računala. Donacija popravljenih računala osobama u potrebi poboljšala je kvalitetu života i pridonijela održivosti. Poticanje socijalne i građanske kompetencije: Kroz volontiranje i donacije, učenici su razvijali socijalne i građanske kompetencije te osjećaj pripadnosti zajednici. Poticanje kreativnosti, stvaralaštva, poduzetničkih vještina i zdravih stilova života: Radionica Sunčeva energija u funkciji zdravog života potaknula je kreativnost i stvaralaštvo učenika, a izrada sušara pruža mogućnost učenju o održivosti i zdravim životnim stilovima. Poboljšana kvaliteta života darovite djece i drugih sudionika: Sudjelovanje u projektu omogućilo je darovitoj djeci veći izbor i priliku za osobni razvoj, što se odrazilo na poboljšanu kvalitetu života. Evaluacija projekta potvrdila je postignuće ciljeva, zadovoljstvo učenika i pozitivne rezultate. Preporučuje se nastavak projekta, s ciljem proširenja na druge škole kako bi još veći broj darovite djece mogao sudjelovati u sličnim prilikama za razvoj. Također, važno je osigurati kontinuiranu podršku i praćenje učenika koji su sudjelovali u radionicama kako bi se potaknulo daljnje razvijanje stečenih vještina.
Projekt “Nauči za budućnost” predstavlja uspješan primjer kako se može pridonijeti razvoju darovite djece, poticanju kreativnosti, volontiranju i održivosti. Njegova vrijednost proizlazi iz multidisciplinarnog pristupa i suradnje sa školama i partnerima. S nadom u daljnji uspjeh projekta, potičemo širenje ovakvih inicijativa na druge zajednice kako bi se unaprijedila kvaliteta života mladih i stvorili lideri budućnosti. Projekt sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Objavio orr

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ osnovana je 2001. godine s ciljem promicanja i unapređenja korištenja različitih tehnika vezanih uz upotrebu računala, a sve u cilju prevencije i borbe protiv ovisnosti, socijalne inkluzije osoba s invaliditetom te razvoja i unapređenja kvalitete njihova življenja.