Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

Radno mjesto

Mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija:
Grad Sisak
Općina Martinska Ves
Općina Lekenik
Općina Sunja
Zagrebačka županija:
Grad Velika Gorica
Općina Kravarsko
Općina Pokupsko
Općina Orle
Grad Zagreb


Broj traženih radnika: 5

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: Bez naknade/djelomično


Natječaj vrijedi od: 13.10.2022.


Natječaj vrijedi do: 21.10.2022.

Posloprimac

Razina obrazovanja:
Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine


Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije: Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Udruga OTVORENA RAČUNALNA RADIONICA “SVI SMO PROTIV” kroz program Zaželi – program zapošljavanja žena faza III projektom naziva Podrškom do sreće UP.02.1.1.16 zapošljava 30 osoba na mjestu Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama na područjima:

Sisačko-moslavačka županija:
Grad Sisak
Općina Martinska Ves
Općina Lekenik
Općina Sunja
Zagrebačka županija:
Grad Velika Gorica
Općina Kravarsko
Općina Pokupsko
Općina Orle
Grad Zagreb

Cilj projekta je zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest korisnika.

Prijaviti se mogu isključivo osobe sa najviše završenom srednjom školom, koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a. Prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada koje uz svaku kategoriju dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:
Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Prijava mora sadržavati:

  • vlastoručno potpisanu zamolbu za posao,
  • životopis,
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku dokaza o završenoj školi (ako dokument nije dostupan potrebna je Izjava)
  • potvrdu HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave oglasa)
  • dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je primjenjivo)

U zamolbi je potrebno navesti za koje područje rada se kandidatkinja prijavljuje (Sisačko-moslavačka županija: Grad Sisak, Općina Martinska Ves, Općina Lekenik, Općina Sunja, Zagrebačka županija: Grad Velika Gorica, Općina Kravarsko, Općina Pokupsko, Općina Orle) i Grad Zagreb

Prijave se dostavljaju na jedan od načina:

  • e-mail adresu: orr.svismoprotiv@gmail.com
  • osobno (uz prethodnu najavu) ili poštom na adresu Remetinečka cesta 0079/B, 10000 Zagreb

Poslodavac

Poslodavac: OTVORENA RAČUNALNA RADIONICA “SVI SMO PROTIV”


Kontakt: e-mailom orr.svismoprotiv@gmail.com
Kontakt telefon: 095 3744667

Objavio orr

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ osnovana je 2001. godine s ciljem promicanja i unapređenja korištenja različitih tehnika vezanih uz upotrebu računala, a sve u cilju prevencije i borbe protiv ovisnosti, socijalne inkluzije osoba s invaliditetom te razvoja i unapređenja kvalitete njihova življenja.