Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim
osobama

Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

Radno mjesto

Mjesto rada: Zadarska županija:
Grad Zadar
Grad Obrovacv
Općina Bibinje
Općina Galovac
Općina Gračac
Općina Jasenice
Općina Kali
Općina Kolan
Općina Kukljica
Općina Lišane Ostrovičke
Općina Novigrad
Općina Pakoštane
Općina Pašman
Općina Polača
Općina Poličnik
Općina Posedarje
Općina Ražanac
Općina Sali
Općina Stankovci
Općina Starigrad
Općina Sukošan
Općina Sveti Filip i Jakov
Općina Škabrnja
Općina Tkon
Općina Vir
Općina Vrsi
Općina Zemunik Donji
Općina Privlaka
Općina Povljana
Općina Preko
Osječko-baranjska županija:
Grad Osijek
Općina Antunovac
Općina Čepin
Općina Erdu
Općina Ernestinovo
Općina Šodolovci
Općina Vladislavci
Općina Vuka
Karlovačka županija:
Grad Ogulin
Općina Tounj
Općina Josipdol
Općina Plaški
Općina Saborsko
Broj traženih radnika: 30

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: djelomično

Natječaj vrijedi od: 17.8.2022.

Natječaj vrijedi do: 6.9.2022.

Posloprimac

Razina obrazovanja:
• Osnovna škola niži razredi
• Završena osnovna škola
• Srednja škola 3 godine
• Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Udruga ASERTIVNO DJELOVANJE kroz program Zaželi – program zapošljavanja žena faza III projektom naziva „Briga o ranjivoj skupini“ UP.02.1.1.16 zapošljava 30 osoba na mjestu Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama na područjima:

Zadarska županija:
Grad Zadar
Grad Obrovacv
Općina Bibinje
Općina Galovac
Općina Gračac
Općina Jasenice
Općina Kali
Općina Kolan
Općina Kukljica
Općina Lišane Ostrovičke
Općina Novigrad
Općina Pakoštane
Općina Pašman
Općina Polača
Općina Poličnik
Općina Posedarje
Općina Ražanac
Općina Sali
Općina Stankovci
Općina Starigrad
Općina Sukošan
Općina Sveti Filip i Jakov
Općina Škabrnja
Općina Tkon
Općina Vir
Općina Vrsi
Općina Zemunik Donji
Općina Privlaka
Općina Povljana
Općina Preko
Osječko-baranjska županija:
Grad Osijek
Općina Antunovac
Općina Čepin
Općina Erdu
Općina Ernestinovo
Općina Šodolovci
Općina Vladislavci
Općina Vuka
Karlovačka županija:
Grad Ogulin
Općina Tounj
Općina Josipdol
Općina Plaški
Općina Saborsko

Cilj projekta je zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest korisnika.

 • Prijaviti se mogu isključivo osobe s najviše završenom srednjom školom, koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a. Prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada koje uz svaku kategoriju dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:
 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
 • Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Prijava mora sadržavati:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu za posao,
 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku dokaza o završenoj školi (ako dokument nije dostupan potrebna je Izjava)
 • potvrdu HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave oglasa)
 • dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je primjenjivo)

U zamolbi je potrebno navesti za koje područje rada se kandidatkinja prijavljuje.

Prijave se dostavljaju na jedan od načina:

 • e-mail adresu: asertivnodjelovanje@yahoo.com
 • osobno (uz prethodnu najavu) ili poštom na adresu Ilica 246A, 10000 Zagreb

Poslodavac

Poslodavac: UDRUGA ASERTIVNO DJELOVANJE ZA RAZVOJ I POPULARIZACIJU KLJUČNIH AKTIVNOSTI DRUŠTVA
Kontakt: asertivnodjelovanje@yahoo.com
Kontakt telefon: 095 9090 746

Objavio orr

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ osnovana je 2001. godine s ciljem promicanja i unapređenja korištenja različitih tehnika vezanih uz upotrebu računala, a sve u cilju prevencije i borbe protiv ovisnosti, socijalne inkluzije osoba s invaliditetom te razvoja i unapređenja kvalitete njihova življenja.