Maker Fair sajmu u Sarajevu

Dana 28.05.2022. godine posjetili smo sajam Maker Fair kroz projekt „Pokretni STEM“ kodni broj: UP.04.2.1.10.0133. Kroz sajam Maker Fair prisustvovali smo mnogim radionicama: Arduino radionicu, saznali smo osnovne principe programiranja Arduino kontrolera. FDM tehnologije 3D štampe, funkcionalnih prototipova i zamjenskih dijelova izrađenih ovom tehnologijom u različitim materijalima. 3D skeniranje koje omogućava digitalizaciju predmeta sa preciznošću koja zadovoljava industrijske standarde. Kroz prezentaciju uređaja “laser” objasniti su nam potencijali digitalne fabrikacije, na osnovi ulaznih parametara kako dobiti konačni proizvod za osobno korištenje. TOCHAK je lagani drveni bicikl, bazira se na obradi drveta ali i na kombinaciji sa 3D printom, robotikom i ostalim kreativnim disciplinama. Radionice robotike (Lego WeDo, mBot, Boost i Mindstorms roboti), elektronike i inženjerstva (MakeyMakey, micro:bit i Arduino) i programiranja za djecu i mlade uzrasta 5-18 godina.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost udruge Otvorene računalne radionice “Svi smo protiv”
i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Objavio orr

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ osnovana je 2001. godine s ciljem promicanja i unapređenja korištenja različitih tehnika vezanih uz upotrebu računala, a sve u cilju prevencije i borbe protiv ovisnosti, socijalne inkluzije osoba s invaliditetom te razvoja i unapređenja kvalitete njihova življenja.