Rezultati projekta „Internet i treća dob“

Opći cilj projekta „Internet i treća dob“ Udruge ” Otvorene računalne radionice “Svi smo protiv” je unaprijediti kvalitetu života starijih osoba, cjeloživotnim učenjem, odnosno održavanjem radionica informatičke i informacijske pismenosti.
Specifični ciljevi projekta su:

  • povećati razinu znanja starijih osoba u korištenju suvremene tehnologije (naučiti starije osobe/unaprijediti njihova postojeća znanja o prednostima i mogućnostima suvremene tehnologije na računalima, mobitelima i tabletima).
  • povećati razinu dostupnosti informacija starijim osobama (naučiti starije osobe/unaprijediti njihova postojeća znanja o mogućnostima korištenja Interneta – aplikacija E-građani, plaćanje računa, čitanje novina, pretraživanje željenih informacija, kupovanja na internetu).

Projektom „Internet i treća dob“ unaprijeđena je kvaliteta života osoba starije životne dobi cjeloživotnim učenjem, odnosno održavanjem radionica informatičke i informacijske pismenosti. Kroz održane radionice osobe starije životne dobi povećale su mogućnosti za korištenje raznih aplikacija, kao i sigurnost na internetu. Osim toga, kvaliteta života im se povećala jer ima je učinjena dostupnim komunikacija sa jedinicama lokalne samouprave, liječnicima, postalo im je moguće plaćanje računa putem interneta. Projektom se osobe treće životne dobi poticalo na cjeloživotno učenje kroz radionice po tematskim područjima. Osim cjeloživotnog učenja, poboljšan je i socijalni kontakt polaznika radionica te su poboljšali svoje znanje o korištenju digitalne tehnologije, povezivali naučeno, razvijali kritičko promišljanje te vježbali motoriku i memoriju, kako bi im olakšali život, pogotovo u doba pandemije.
Radionice i tečaj je pohađalo 28 osoba starije životne dobi. Do ciljne skupine smo došli kroz suradnju i partnerstvo s Udruga antifašističkih boraca i antifašista Zagreb-jug. Primjenjujući naučeno tijekom radionica i u kasnijoj fazi, tijekom on-line tečaja, starije osobe mogu kontaktirati sa svojim obiteljima i prijateljima putem Interneta kako bi mogle održavati postojeće socijalne kontakte, dobiti željene informacije i koristiti dostupne usluge putem Interneta (E-građani, plaćanje računa, kontaktiranje s liječnicima, čitanje novina i sl.). Osim starijih osoba, u projektu su sudjelovali i volonteri, zainteresirani za rad sa starijim osobama (volonteri su sudjelovali u izradi prezentacije kojom su predstavljeni rezultati projekta, na poslovima oglašavanja projekta i prikupljanja polaznika radionica, u provedbi radionica informatičke pismenosti i informacijske pismenosti.

Objavio orr

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ osnovana je 2001. godine s ciljem promicanja i unapređenja korištenja različitih tehnika vezanih uz upotrebu računala, a sve u cilju prevencije i borbe protiv ovisnosti, socijalne inkluzije osoba s invaliditetom te razvoja i unapređenja kvalitete njihova življenja.