Rezultati projekta “Klub mladih Novi Zagreb”

Opći cilj projekta „Klub mladih Novi Zagreb“ Udruge ” Otvorene računalne radionice “Svi smo protiv” je ostati prepoznatljivo mjesto za mlade u Novom Zagrebu na način da se osiguraju aktivnosti primjerene njihovoj dobi i potrebama, gdje će se razvijati različiti potencijali (ideje i inicijative) mladih kroz ponudu širokog spektra aktivnosti na jednom mjestu, kao što su neformalno obrazovanje, informiranje, traženje i davanje pomoći u znanju, kreativnosti, kao i potaknuti što veći broj mladih na volonterski angažman.
Specifični ciljevi projekta su:

  1. Na kvalitetan i edukativan način organizirati slobodno vrijeme mladih kroz ponude aktivnosti Kluba online .
  2. Povećati znanje mladih o korištenju suvremene tehnologije i poticanje na cjeloživotno učenje, ojačati kompetencije mladih na području digitalne pismenosti, poticati mlade na aktivno sudjelovanje u društvu i samozapošljavanju.

Projektom „Klub mladih Novi Zagreb“ ostvarili smo osnovni cilj projekta, odnosno osigurali smo aktivnosti primjerene njihovim potrebama, gdje su mladi razvijali različite potencijale kroz ponudu širokog spektra aktivnosti na jednom mjestu, kao što su neformalno obrazovanje, informiranje, traženje i davanje pomoći u znanju, kreativnosti, kao i potaknuti što veći broj mladih na volonterski angažman.
Mladi su postigli vještine kroz 3 aktivne radionice informatička pismenost, digitalna pismenost, popravak i osposobljavanje računala. Ovim radionicama mladi su usvajali nova znanja o korištenju suvremene tehnologije, povezivali naučena znanja, razvijali kritičko promišljanje.
Radionice i tečaj je pohađalo 16 mladih osoba u dobi od 15 do 30 godina starosti. Do ciljne skupine smo došli kroz suradnju i partnerstvo s KMT „Maksimir“. Mlade osobe su naučile informatičkoj pismenosti i to osnovno i napredno informatičko opismenjavanje, digitalna pismenost –o softverskim alatima za obradu teksta, tablica i fotografija, korištenje elektroničke pošte, korištenje internetskih pretraživača, web preglednika, aplikacija pomoću kojih se stvaraju prezentacije i pristupa on-line komunikacijskim kanalima kao i sva ostala praktična znanja koja nam pomažu kod pristupanja već postojećem digitalnom sadržaju ili u kreiranju vlastitog.
Popravak i osposobljavanje računala – tijekom predavanja polaznici su bili upoznati s radom MS operativnog sustava, konfiguriranje, sastavljanje i održavanje računala, instalaciju i podešavanje operativnih sustava, detektiranje i otklanjanje kvarova, otkrivanje i uklanjanje računalnih virusa. Nakon toga prelazi se na konfiguriranje računalnih mreža i pristupa Internetu.
Volonteri su postigli kompetencije učiti i kako učiti za daljnji rad.

Objavio orr

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ osnovana je 2001. godine s ciljem promicanja i unapređenja korištenja različitih tehnika vezanih uz upotrebu računala, a sve u cilju prevencije i borbe protiv ovisnosti, socijalne inkluzije osoba s invaliditetom te razvoja i unapređenja kvalitete njihova življenja.